Duyurular
 • Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar
  Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar
 • Bir Parselde Birden Fazla Yapının Olması Durumunda Yaşanan Tereddütler İle İlgili Duyuru
  Bir Parselde Birden Fazla Yapının Olması Durumunda Yaşanan Tereddütler İle İlgili Duyuru
Sıkça Sorulan Sorular
 • Ruhsat Nasıl Alınır?
  RUHSAT DOSYASINDA OLMASI GEREKEN EVRAKLAR
  BAKANLIKTAN ONAYLI İZİN BELGELERİ

  * Yapı Denetim İzin Belgesi
  * Bakanlık onaylı Denetçi Mimar ve Denetçi Mühendisler listesi 
  SÖZLEŞMELER
  * Yapı denetim hizmet sözleşmesi
  ( Mal sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında arasında yapılan Yapı denetim hizmet sözleşmesi 5 suret hazırlanır. )
  * Yapı sorumluları takip belgesi ( 5 Suret ) 
  TAAHHÜTNAMELER 
  * Yapı Denetim Kuruluşuna ait taahhütname ( 5 suret ) 
  RUHSAT DOSYASI
  * Tapu. ( Aslı )
  * Çap. ( Aslı )
  * Roperli kroki. ( Aslı )
  * İmar Durumu. ( Aslı )
  * İnşaat İstikamet Rölevesi. ( Aslı )
  * Aplikasyon Krokisi. ( Aslı )
  * Gerekiyorsa kot kesit. ( Aslı )
  * Trafo belgesi. ( Aslı )
  * Proje müelliflerinin, mesleğini icra edebileceğini kanıtlayacak bir belge ve imza beyannamesi. ( Aslı )
  * Tadilat projelerinde, eski proje müelliflerinden noterden tasdikli muvafakat name ve eski tasdikli projeler.
  * Eski eser uygulamalarda; yukarıdaki belgelerin dışında, röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilaveten Kurul 
  * Kararları ile fotoğraf albümü.
  * Mimari, Statik , Elektrik ve Makine Uygulama Projeleri. ( 5 Takım.)
  * Zemin etüdü. ( 5 Takım )
  * Statik hesaplar.( 5 Takım )
  * Yapı denetimi hizmet sözleşmesi ( 5 Takım )
  * Yapı Denetim Kuruluşu taahhüt namesi (5 Takım)
  * İlk taksit makbuzu. ( Aslı ) 
  TUTANAKLAR
  * Kalıp ve demir imalatı kontrol tutanağı ( 5 suret )
  * Beton döküm tutanağı ( 5 suret )
  * Yıl sonu tespit tutanağı ( 5 suret )
  * Denetim hizmet bedeline ait hak ediş raporu ( 5 suret )
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
  İlgili yönetmelik için tıklayınız.
Telif hakkı © 2013 BT Yapı Denetim Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.